Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ УХААЛАГ ЦАХИМ, ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТ 2020-01-08 НЫ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

2020/01/02

БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГЫН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ УХААЛАГ ЦАХИМ, ЭЧНЭЭ ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТ 2020-01-08 НЫ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль нь Ухаалаг цахим хэлбэрээр Санхүү, Бизнесийн удирдлага, Нягтлан бодох бүртгэл мэргэжлээр Бизнесийн Удирдлагын Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрт НЭМЭЛТ элсэлт авч байна. Хичээл 2020-01-11 нд эхэлнэ.

Холбогдох утас: 70150261