1-Р КУРСЫН ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД:

2021/09/01

Оюутны мэдээллийг системд оруулах ажил тодорхой шалтгаануудын улмаас хойшлогдож байгаа тул 2021.09.01 өдрийн хичээл сонголт 2021.09.02 өдрийн 14:00 цаг болж хойшлогдлоо.