МҮХАТ-ын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитрын дарга С. Энхцэцэг оюутнуудын мэдлэгийг тэлсэн сонирхолтой лекц уншлаа

2021/11/18

СЭЗИС болон МҮХАТ-ын дэргэдэх Монголын Олон Улсын Арбитрын хамтын ажиллагааны хүрээнд Монголын Олон Улсын Арбитрын дарга С. Энхцэцэгийг зочин багшаар урьж, эрх зүйн хөтөлбөрийн хоёр, гуравдугаар курсийн оюутнуудын төлөөлөлд бизнесийн эрх зүй хичээлийн хүрээнд "Арбитраар маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа болон бизнес эрхлэгчдийн эрх ашиг" сэдвээр лекц уншлаа. Оюутнуудын мэдлэгийн хүрээг тэлсэн, сонирхолтой, сэдвээр хичээл заасан МОУА-ын дарга С.Энхцэцэгт ажлын амжилт хүсье.