“Маркетинг” D041401 бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг ажиллалаа.

2022/01/10

Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн “Маркетинг” D041401 бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг 2022 оны 01 сарын 05-06-ны өдрүүдэд сургууль дээр ирж ажиллалаа. Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хийлгэсэн Бизнесийн удирдлагын Маркетингийн мэргэжлийн багийн хамт олондоо талархал илэрхийлье.

Бакалаврын сургалт, судалгааны алба