“Мэдээллийн систем” D06303 бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг ажиллалаа.

2022/01/10

Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн “Мэдээллийн систем” D06303 бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг 2022 оны 01 сарын 05-06-ны өдрүүдэд сургууль дээр ирж ажиллалаа. Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хийлгэсэн Мэдээллийн системийн менежментийн тэнхимийн хамт олондоо талархал илэрхийлье.

Бакалаврын сургалт, судалгааны алба