Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

2018-2019 оны хичээлийн жил, СЭЗИС-ЕБС-ийн хамтарсан сургалттай 10-р ангиудын элсэлтийн шалгалтын нэгдсэн дүн 2018 оны 8-р сарын 29 өдөр

2018/08/29

Дүнгийн жагсаалт

Тайлбар: Дээрх жагсаалтын №84, №96-р сургуулиудын элсэлтийн шалгалтанд тэнцсэн сурагчдын нэрсийг шар өнгөөр тодруулсан болно. Тэнцсэн сурагчид тухайн сургуульдаа хандана уу.