Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

СЭЗИС EBSCO мэдээллийн сангийн эдийн засгийн судалгааны чиглэлийн багцыг ашиглаж эхэллээ

2018/03/12

EBSCO Мэдээллийн Үйлчилгээ (EBSCO) нь 1944 онд байгуулагдсан EBSCO Industries Inc-ийн салбар бөгөөд хэрэглэгчдэд зориулан, орчин үеийн техник технологи ашиглаж, олон тооны судалгааны төрөлжсөн мэдээллийн сангууд, түүхийн архивууд болон эмчилгээний зөвлөмж, тусламж бүхий лавлагааны сан зэргээр дамжуулан олон төрлийн цахим судалгааны бүтээлүүдээр тэргүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байна. Дэлхийн 100 гаруй улс оронд 11,000 гаруй байгууллагуудын цахим мэдээлэл болон номын сангуудын каталог бүхий EBSCO Discovery Service (EDS) нэгдсэн нэг цонхны хайлтын системээр дамжуулан ашиглаж байна.

EBSCO нь 360,000 гаруй төрөл бүрийн сэтгүүлийн захиалга үүнээс 57,000 цахим сэтгүүлүүд болон 1 сая гаруй цахим номын онлайн захиалга болон хэвлэмэл борлуулалтыг номын сангуудад санал болгодог дэлхийн тэргүүлэх мэдээллийн үйлчилгээний цогц үйлчилгээ/aggregator/ үзүүлэгч юм.

Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургууль нь EBSCO мэдээллийн сангийн EconLit with Full text буюу эдийн засгийн судалгааны чиглэлийн багцыг 2 сарын хугацаатай /2018 оны 03 сарын 02ноос 04 сарын 30 хүртэл/ туршилтын журмаар авлаа. Дараах линкээр нэвтрэн орно уу.

Description & Title list:
https://www.ebsco.com/products/research-databases/econlit-with-full-text

Direct Link for Econlit with Full Text:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eoh

Or to access all of the EBSCO products:
http://search.ebscohost.com