Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

Ухаалаг цахим хөтөлбөр

2018/03/20Орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран чанартай боловсрол эзэмших боломж.

Ухаалаг цахим бакалаврын хөтөлбөр: 7015 0261

Ухаалаг цахим магистрын хөтөлбөр: 7015 8802

Ухаалаг цахим АББ-ын магистрын хөтөлбөр: 7000 8198