Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

MBA хөтөлбөрийн элсэлт

Болох огноо: 2019/09/02 - 2019/09/28

Элсэлтийн бүртгэл:

  1. Өдөр/Орон анги 8-р сарын 26-аас 9-р сарын 6 хүртэл
  2. Бямба/ Удирдах ажилтны/Цахим ухаалаг/Ашгийн бус байгууллагын менежментийн ангиуд 9-р сарын 27 хүртэл явагдана.

Элсэлтийн шалгалт:

  1. Хэзээ: 9-р сарын 28-ны
  2. Цаг: 10:00 цаг
  3. Хаана: C байрны 502 тоот