Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

MBA хөтөлбөрийн элсэлтийн шалгалтын хуваарь хүргэж байна

Болох огноо: 2019/02/11 - 2019/02/22

  1. GMAT-н шалгалтанд орох элсэгчдийн бүртгэл: 2019.02.15-ны 11:40-12:00 цаг
    Шалгалт эхлэх цаг: 12:00 цаг
    Үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг
    Хаана: С байрны 502 тоот
  2. Ярилцлагын шалгалт - 2019.02.19-нд хугацааг жич хүргэнэ.
  3. Сургалтын гэрээ байгуулах хугацаа /сургалтын төлбөр төлөлт/: 2019.02.20-21