Номын сангийн танилцуулга

СЭЗИС-ийн Номын сангийн товч танилцуулга

Эрхэм зорилго

Уншигчдын оюуны эрэлт хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангахуйц чанартай фондтой, шинэлэг үйлчилгээтэй, чадварлаг боловсон хүчинтэй, орчин үеийн техник технологи бүхий мэдээллийн төв болоход оршино.

Номын сангийн үндсэн чиг үүрэг:

Номын сан нь уншигч, хэрэглэгчдын судалгаа шинжилгээ хийх, сурч боловсрох, мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, холбогдох чиглэлийн ном, сурах бичиг, цахим ном, цахим мэдээллийн сан, хэвлэмэл болон хэвлэмэл бус мэдээллүүдээр тогтмол хангах

СЭЗИС-ийн номын сан нь сургалтын албанд харьяалагдаж, хичээлийн “А” “В” “С” байранд нийт 1155,6 м2 талбайд 260 суудал 7 танхим, 13 номын санчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Номын сангийн ном бүрдүүлэлтийн зохистой бодлогыг ханган ном бүрдүүлэх комисс (ректор, проректор, номын сангийн эрхлэгч, аргазүйч-ном зүйч, хөтөлбөрийн болон тэнхимийн эрхлэгчид, санхүүч) нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажилладаг. Номын сан нь үндсэн чиг үүргийн хүрээнд багш, оюутан, хэрэглэгчдийн мэдээллийн хэрэгцээг хангах, судалгаа шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр ажлаа төлөвлөж, гүйцэтгэлээ хянаж тайлагнан, шаардлагатай судалгаа шинжилгээнүүдийг хийж, шийдвэр гаргалтандаа ашиглан үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна.

2009 оноос EBSCO цахим мэдээллийн сангийн багцуудыг сургалт, судалгааны үйл ажиллагаандаа тогтмол өнөөдрийг хүртэл ашиглаж байна.

2015 оноос эхлэн Монголд анх удаа EBSCO Discovery services- нэгдсэн нэг хайлтын цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлж эхэлсэн.

Хэрэглэгчид нь EBSCO Discovery services- нэгдсэн нэг хайлтын цонхны системийн үйлчилгэээг 139 нэр төрөл бүхий мэдээллийн сангаас 428858 гаруй ном, сурах бичиг, эрдэм шинжилгээний материал, тогтмол хэвлэл, эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, өгүүлэл, илтгэл, судалгааны материалуудыг ашиглах боломжтой. EBSCO Discovery services-нэгдсэн нэг хайлтын цонхоор дамжуулан уншигч, хэрэглэгчид 24 цагийн турш цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран өөрийн хүссэн лавлагаа, мэдээлэл, хайлт хийх, баталгаатай эх сурвалжийг ашиглах боломжийг бүрдүүлэн номын сангийн цахим үйлчилгээ үзүүлж байна.

EBSCO Discovery service-нэгдсэн хайлтын систем нь номын сан, мэдээллийн үйлчилгээний салбарт шинээр гарч ирсэн тэргүүлэх үйлчилгээний системүүдийн нэг бөгөөд одоогийн байдлаар дэлхийн 100 орны 10000 гаруй номын сангууд ашиглаж байгаа нь тус системийн нэр хүндийн илэрхийлэл юм.

Монгол улсын хэмжээнд анх удаагаа EBSCO Discovery service-нэгдсэн хайлтын системийн үйлчилгээгээр дамжуулан зөвхөн манай хэрэглэгчээр хязгаарлагдахгүй, олон нийтэд нээлттэйгээр сургуулийн веб хуудсаар дамжуулан лавлагаа, мэдээ, мэдээллийн үйлчилгээг хүргэж байна.

2002 оноос өнөөг хүртэл Lib4U.net програмыг ашиглан номын сангийн үйл ажиллагаанд тасралтгүй ашиглаж байна.

Хамт олон: