Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

Салбар сургууль, тэнхим


Англи хэл судлалын тэнхим

Бизнесийн удирдлагын тэнхим
976-70158825
but@ufe.edu.mn
Мэдээллийн системийн менежментийн тэнхим

Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургууль
976-11-457701
ufe_psiaf@ufe.edu.mn
Санхүүгийн удирдлагын тэнхим
976-70158821
dfm@ufe.edu.mn
Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим
976-70153476
humanity@ufe.edu.mn
Хэрэглээний математик, Статистикийн тэнхим

Экономиксийн тэнхим
976-70158823
economics@ufe.edu.mn
Эрх зүйн тэнхим
976-70153476

Алба нэгж


Ахисан түвшний сургалтын алба
976-70008085
Бакалаврын сургалтын алба
Бизнесийн зөвлөгөө, сургалтын төв
976-70158812
Бүртгэл мэдээллийн төв
Глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн
976-70008085
Захиргааны алба
976-11-450641
Номын сан
976-70158804
Оюутны дотуур байр

Ректорын зөвлөл
976-11-458378
Санхүү аж ахуйн алба
976-11-451808
Сургалт, оюутны алба
976-11-458405
Тасралтгүй боловсролын төв
976-70150261
ept@ufe.edu.mn
Хамтын ажиллагаа, бизнес хөгжлийн хүрээлэн

Чадамжид суурилсан шаталсан виртуал сургалтын хөтөлбөр
976-70008083