Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

Судалгаа, шинжилгээ

СЭЗИС-ийн Судалгаа, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаанд дараах стратегийн шинжтэй бодлогыг баримтална. Үүнд:

 1. Багш, оюутны судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил нь сургуулийн судалгааны тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн тулхтай хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц байх шаардлага тавина.
 2. Ахисан түвшний сургалт, судалгааны ажлын нэгдмэл байдлыг хангана.
 3. Судалгаа, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа, үр дүн нь үндэсний болон бүс нутгийн олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц чанар хүртээмжтэй байх зорилготой ажиллана.
 4. Судалгаа, эрдэм шинжилгээний санхүүжилтыг гадаад болон дотоод эх үүсвэрээс тогтвортой хангах, санхүүжилт татсан судлаачдын идэвх санаачилгыг бодитойгоор дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ.

СЭЗИС-ийн судалгааны тэргүүлэх чиглэл

 1. Дижитал эдийн засгийн бүртгэл, санхүүгийн тогтолцоо
 2. Үндэсний стратегийн салбаруудын хөгжлийн загвар
 3. Евроазийн орон зай дахь эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
 4. Бүс нутгийн тулхтай хөгжлийн экосистем: ирээдүйн боловсрол
 5. Нийгмийн инноваци ба энтрепренершип

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны төсөлт ажлууд

СЭЗИС нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага болохын хувьд улс орны эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц, салбарын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн судалгаа шинжилгээний ажлуудыг тогтмол чанартай хийж гүйцэтгэж байна. Багш судлаачдынхаа судалгааны ажлыг дэмжих, сургалтын арга зүйг сайжруулах зорилгоор сүүлийн жилүүдэд “Багш–судлаач, зөвлөхүүдийн баг” эрдэм шинжилгээ судалгааны төсөлт ажлуудыг хийж гүйцэтгэж, сургуулийн зүгээс судалгааны төсөлт ажлуудыг санхүүжүүлэхэд зарцуулах төсвийн хэмжээгээ нэмэгдүүлсээр байна. Тухайлбал: 2017-2018 оны хичээлийн жилд 21 судалгааны баг, 115 судлаач багш хамрагдсан 146,9 сая төгрөгний төсөвтэй судалгааны ажил хийгдсэн байна.

Түүнчлэн судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд анхааран томоохон байгууллагуудтай хамтран ажиллах меморандум байгуулж, гадны байгууллагын захиалга, санхүүжилтээр гэрээний дагуу судалгааны ажлыг багаар гүйцэтгүүлсэн нь багш нарын судалгааны ур чадвар, туршлагыг нэмэгдүүлэхэд ахиц авчирч байна.

Мөн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, үр дүнг ашиглах зорилгоор жил бүрийн 10 сард бүтээлийн үзэсгэлэнг тогтмол зохион байгуулж, энэ үзэсгэлэнд бүх багш судлаачид хийж гүйцэтгэсэн судалгаа шинжилгээний ажлуудаа танилцуулж, туршлагаа солилцон, мэдээллээ хуваалцдаг уламжлалтай.

Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд

Олон улсын санхүүжилттэй томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлээд байна. Тухайлбал

 • Монголын Мянганы Сорилтын сангийн санхүүжилтээр “Мэргэжлийн боловсролын байгууллагуудын удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл”, 2012-2013
 • Азийн хөгжлийн банк, Монголын засгийн газрын санхүүжилтээр “Дээд боловсролын байгууллагын шинэчлэлд үзүүлэх олон улсын зөвлөх үйлчилгээ”, /Индонезийн TIA тай хамтарсан/ 2015-2017
 • Европын холбооны санхүүжилтээр “Олон улсын оюутан, багш солилцооны академик хөтөлбөр “IMPAKT” төсөл, 2015-2019
 • Европын холбооны санхүүжилтээр “Монголын их дээд сургуулиудын эрдэм шинжилгээ судалгаа, инновацийн чадавхийг нэмэгдүүлэх ARROW төсөл, “ 2018-2020

Эрдэм шинжилгээний хурал

СЭЗИС нь 1999 оноос эхлэн эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж эхэлсэн ба жил бүрийн 4-р сарын эхний 10 хоногт багтаан удирдамжийн дагуу зохион байгуулж хэвшээд байна.

Эрдэм шинжилгээний 12 дахь удаагийн өргөтгөсөн хурал СЭЗИС-ийн 95 жилийн ойд зориулагдан 2019 оны 4 сарын 19-ны өдөр “Глобалчлал 4.0 ба Монгол улсын хөгжлийн шинэ парадигм” сэдэвтэйгээр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Тус олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал нь нэгдсэн хуралдаан болон 5 салбар хурлаар гадаад дотоодын 90 гаруй судлаачдын илтгэлийг сонсож хэлэлцсэн ба олон улсаас ӨМӨЗО-ны СЭЗИС, БНСУ-ын Хандонг Глобал Их Сургууль, ОХУ-ын ШУА-ын Дорно дахины хүрээлэн, Канадын Далхаусын Их Сургуулийн судлаач эрдэмтэн докторууд оролцож сонирхолтой илтгэл хэлэлцүүллээ.

Эрдэм шинжилгээ судалгааны бүтээлүүд

СЭЗИС нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны бүтээлүүд хэвлэгдэн гардаг дараах сэтгүүлүүдийг тогтмол эрхлэн гаргаж байна

 1. “Монголын эдийн засаг өчигдөр өнөөдөр” сэтгүүл
 2. “International journal of Management “
 3. Жил бүрийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
 4. “Economic Analytica” улс төрийн эдийн засгийн сэтгүүл