Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

СЭЗИС, БНСУ-ЫН Хандоны глобаль их сургуулийн /ХГИС/ хамтарсан “Бизнесийн менежмент” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох 2+2 хөтөлбөр

СЭЗИС, Хандоны глобаль их сургууль /ХГИС/ хамтран “Бизнесийн менежмент” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох 2+2 хөтөлбөрийг 2007-2008 оны хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлж байна.

БНСУ-ын ХГИС нь 3900 гаруй оюутан, 300 гаруй багштай бөгөөд гадаадын 30 гаруй орны оюутан уг сургуульд суралцдаг. ХГИС нь БНСУ-ын боловсролын шинэчлэлийн манлайлалд явдаг бөгөөд олон улсын боловсролын магадлан итгэмжлэлийн IEQAS байгууллагаар 2015 онд магадлан итгэмжлэгдсэн сургууль юм. Уг сургууль нь БНСУ-д анх удаа боловсролын глобалчлалыг чухалчлан үзэж байгаа сургуулийн хувьд нийт мэргэжлийн үндсэн хичээлийн 30 гаруй хувь нь англи хэл дээр ордог бөгөөд цаашид үүнийг 50 хувьд хүргэх зорилттой байна.2006 онд Нэгдсэн үндэстний боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын байгууллага / ЮНЕСКО/ нь ХГИС-ийг UNITWIN /University Twinning and Networking Programme/ буюу олон улсын их, дээд сургуулиудын хамтын ажиллагаа, сүлжээний хүрээнд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч сургуулиар сонгосон байна.“Бизнесийн менежмент” мэргэжлийг сонгосон оюутнууд СЭЗИС-д 1, 2-р курст амжилттай суралцсаны дараа ХГИС-ийн оюутан элсүүлэх журмын дагуу сонгон шалгаруулалтанд оролцож тэнцсэнээр 3, 4-р курстээ тус сургуульд шилжин суралцаж, хоёр сургуулийн бакалаврын зэргийн дипломтай төгсөнө. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох оюутнуудад сурлагын дүн нь 2.75–с дээш голчтой байх, англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт буюу Paper Based Test /PBT/ өгч 550-аас дээш оноо авсан байх гэсэн ерөнхий шаардлагыг тавина. Оюутан СЭЗИС-д суралцах хугацаандаа мэргэжлийн үндсэн хичээлүүдийг судлахын зэрэгцээгээр англи хэлийг эрчимтэйгээр судалж, дараагийн шатны сургалтанд хамрагдах хэлний бэлтгэлийг олж авна. Амжилттай сайн суралцсан оюутнууд ХГИС-д шилжин суралцахдаа сургалтын төлбөрийн 50%-100%-ийн тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой.

Хөтөлбөрт элсүүлэх болзол:
  • Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байна
  • Ерөнхий шалгалтын босго оноо: Англи хэл, Математикийн дундаж: 620

Элсэгч нь эхний хоёр жилийн сургалтын төлбөрөө СЭЗИС-ийн кредит системийн дагуу төлнө. Дараагийн хоёр жилд ХГИС-ийн журмын дагуу төлбөрөө хийнэ.