Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

СЭЗИС, БНХАУ-ЫН Далианы их сургуулийн /ДИС/ хамтарсан “Бизнесийн менежмент” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох 2+2 хөтөлбөр

СЭЗИС, Далианы их сургуультай /ДИС/ хамтран “Бизнесийн менежмент” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох 2+2 хөтөлбөрийг 2006-2007 оны хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Хөтөлбөрийн зорилго: Монголын бизнесийн орчны өөрчлөлтөд оновчтой хариу үйлдэл үзүүлэхүйц удирдлагын шийдвэрийг манлайлан хэрэгжүүлдэг, зах зээл дээр өрсөлдөж чадахуйц, шинэлэг сэтгэлгээтэй, хятад хэлийг сайтар эзэмшсэн шинэ үеийн шилдэг менежерийг бэлтгэхэд оршино.

Далианы их сургууль бол мужийнхаа хамгийн том их сургууль бөгөөд сургалт, судалгааны чанараараа мужийн тэргүүн зэрэглэлийн сургуулиудын тоонд багтдаг. Энэ сургууль Далианы эдийн засаг, технологийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй бүсэд байрладаг. Тус сургууль 870 гаруй багш 13000 гаруй оюутантай бөгөөд Олон улсын соёлын солилцооны коллежид нь 100 гаруй гадаад оюутан суралцдаг. Далианы их сургууль нь чадварлаг боловсон хүчний нөөцийн эх уурхай гэдэг үнэлгээг хотоосоо авчээ. Далиан хот нь цаг агаарын хувьд нэн тохиромжтой зундаа сэрүүн, өвөлдөө дулаан далайн эргийн үзэсгэлэнт хот юм.Оюутан СЭЗИС-д суралцах хугацаандаа мэргэжлийн үндсэн хичээлүүдийг судлахын зэрэгцээгээр хятад хэлийг эрчимтэй судалж, дараагийн шатны сургалтанд хамрагдах хэлний бэлтгэлийг олж авна. Хятад хэлийг Далианы их сургуулиас манайд уригдан ирсэн мэргэжилтэн багш болон туршлагатай монгол багш нар заадаг.Оюутан СЭЗИС-д хоёр жил суралцсаны дараа Хятад хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд (HSK) 4 зэрэг авсан ба СЭЗДС-д 2 жил суралцах хугацаандаа 2.75-аас дээш голч дүнтэй суралцсан тохиолдолд БНХАУ-ын Далианы их сургуульд суралцах эрхээ авна. Оюутан ДИС-д амжилттай суралцсан тохиолдолд сургууль, хот, мужийн тэтгэлэг хүртэх боломжтой. Оюутан Далианы их сургуульд 3,4-р курстээ үргэлжлүүлэн суралцаж, ХХТТШ (HSK)–ийн 5 зэргийн болзлыг хангасан тохиолдолд хоёр сургуулийн бакалаврын зэрэг, дипломтой төгсөнө.

Хөтөлбөрт элсүүлэх болзол:
  • Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байна
  • Ерөнхий шалгалтын босго оноо: Англи хэл, Математикийн дундаж: 620

Элсэгч нь эхний хоёр жилийн сургалтын төлбөрөө СЭЗИС-ийн кредит системийн дагуу төлнө. Дараагийн хоёр жилд ДИС-ийн журмын дагуу төлбөрөө хийнэ.