Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

СЭЗИС, Санхүү эдийн засгийн Донг бэй их сургуулийн /СЭЗДИС/ хамтарсан “Бизнесийн менежмент” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох 2+2 хөтөлбөр

СЭЗИС, БНХАУ-ын Санхүү эдийн засгийн Донг Бэй их сургуультай /СЭЗДИС/ хамтран “Бизнесийн менежмент” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох 2+2 хөтөлбөрийг 2016-2017 оны хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлж байна.

СЭЗДИС нь 1952 онд байгуулагдсан ба Далиан хотын зүүн өмнө зүгт хотын төвөөс10 км-ийн зайд байрладаг. 2010 онд Хятадын үндэсний мэргэжлийн чухал хөтөлбөртэй сургуулиудын тоонд багтсан байна. Тус сургууль нь 19 мянга гаруй оюутан суралцагч, 1900 гаруй эрдэмтэн багштай. Дэлхийн 18 орны 95 их дээд сургуультай хамтран ажилладаг ба 600 гаруй гадаад оюутантай.

Тус хамтарсан хөтөлбөрт элссэн оюутан эхний 2 жил СЭЗИС-д суралцах ба энэ хугацаанд сурлагын амжилт нь 2.75-аас дээш голч дүнтэй, хятад хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд (HSK) 4 зэрэг авсан оюутан СЭЗДИС -д 3,4 курсдээ шилжин суралцах эрхтэй болно.СЭЗДИС нь тус хөтөлбөрт хамрагдсан СЭЗИС-ийн оюутнуудад зориулан сурлагын амжилт, хичээлийн ирц, оролцоог харгалзан 30% хүртэл оюутнуудад 10-50%-ийн тэтгэлэг олгоно.

Оюутан СЭЗИС-д суралцах хугацаандаа мэргэжлийн үндсэн хичээлүүдийг судлахын зэрэгцээгээр хятад хэлийг эрчимтэй судалж, дараагийн шатны сургалтанд хамрагдах хэлний бэлтгэлийг олж авна. Хятад хэлийг манай сургуульд уригдан ирсэн мэргэжилтэн багш болон туршлагатай монгол багш нар заадаг.

Хөтөлбөрт элсүүлэх болзол:
  • Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байна
  • Ерөнхий шалгалтын босго оноо: Англи хэл, Математикийн дундаж: 620

Элсэгч нь эхний хоёр жилийн сургалтын төлбөрөө СЭЗИС-ийн кредит системийн дагуу төлнө. Дараагийн хоёр жилд СЭЗДИС -ийн журмын дагуу төлбөрөө хийнэ.