Нүүр хуудас | Eng | Холбоо барих | Чухал холбоос

СЭЗИС, БНХАУ-ын Далианы их сургуулийн /ДИС/ хамтарсан “Бизнесийн эрх зүйч” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох 2+2 хөтөлбөр

СЭЗИС нь БНХАУ-ын Далианы их сургуультай /ДИС/ хамтран “Бизнесийн эрхзүйч” мэргэжлээр бакалаврын зэрэг олгох 2+2 хөтөлбөрийг 2009-2010 оны хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлж байна.

Хөтөлбөрийн зорилго: Глобаль орчин, тухайлбал Монгол, Хятадын бизнесийн болон хууль, эрхзүйн орчинд зохицон ажиллах, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсарлах чадвартай, хятад хэлний өндөр мэдлэг боловсрол, соёл эзэмшсэн, бизнесийн чиглэлээр мэргэшсэн эрхзүйч бэлтгэхэд оршино.

Далианы их сургууль бол мужийнхаа хамгийн том их сургууль бөгөөд сургалт, судалгааны чанараараа мужийн тэргүүн зэрэглэлийн сургуулиудын тоонд багтдаг. Энэ сургууль нь Далианы эдийн засаг, технологийн хамгийн хурдацтай хөгжиж буй бүсэд байрладаг. Тус сургууль 1024 багш, 15000 гаруй оюутантай бөгөөд Олон улсын соёлын солилцооны коллежид нь 100 гаруй гадаад оюутан суралцдаг. Далианы их сургууль нь чадварлаг боловсон хүчний нөөцийн эх уурхай гэдэг үнэлгээг хотоосоо авчээ. Далиан хот нь цаг агаарын хувьд нэн тохиромжтой зундаа сэрүүн, өвөлдөө дулаан далайн эргийн үзэсгэлэнт хот юм.Бизнесийн эрхзүйн бакалаврын зэрэг олгох сургалтыг Монгол улс, БНХАУ-д дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэх стандартын шаардлагад нийцүүлэн явуулна. Тус хөтөлбөрт элссэн оюутан СЭЗИС-д 2 жил суралцах бөгөөд энэ хугацаанд сурлагын амжилт нь 2.75-аас дээш голч дүнтэй, хятад хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд (HSK) 4 зэрэг авсан оюутан Далианы их сургуульд 3,4-р курстээ суралцах эрхтэй болно. Оюутан ДИС-д амжилттай суралцсан тохиолдолд сургууль, хот, мужийн тэтгэлэг хүртэх боломжтой. Оюутан Далианы их сургуульд 3,4-р курстээ үргэлжлүүлэн суралцаж, ХХТТШ (HSK)–ийн 5 зэргийн болзлыг хангасан тохиолдолд хоёр сургуулийн бакалаврын зэрэг, дипломтой төгсөнө.Оюутан СЭЗИС-д суралцах хугацаандаа мэргэжлийн үндсэн хичээлүүдийг судлахын зэрэгцээгээр хятад хэлийг эрчимтэй судалж, дараагийн шатны сургалтанд хамрагдах хэлний бэлтгэлийг олж авна. Хятад хэлийг Далианы их сургуулиас манайд уригдан ирсэн мэргэжилтэн багш болон туршлагатай монгол багш нар заадаг.

Хөтөлбөрт элсүүлэх болзол:
  • Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн байна
  • Ерөнхий шалгалтын босго оноо: Математик, Нийгмийн тухай мэдлэгийн дундаж: 620

Элсэгч нь эхний хоёр жилийн сургалтын төлбөрөө СЭЗИС-ийн кредит системийн дагуу төлнө. Дараагийн хоёр жилд ДИС-ийн журмын дагуу төлбөрөө хийнэ.