UFE

Эрдэм шинжилгээний хурал

    • СЭЗИС нь 1999 оноос эхлэн эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулж эхэлсэн ба жил бүрийн 4-р сарын эхний 10 хоногт багтаан удирдамжийн дагуу зохион байгуулж хэвшээд байна.
    • https://conference.ufe.edu.mn

  1.  
  2.  
  3.