Нэгдсэн шалгалт

  • Докторант хичээлээр авах багц цагийг бүрдүүлсний дараа мэргэжлийн чиглэлээрх мэдлэг, докторын диссертац бичихэд шаардлагатай бие даасан судалгаа явуулах чадварыг нотлох зорилго бүхий нэгдсэн шалгалтыг өгнө.

  • Нэгдсэн шалгалт нь Нэгдсэн шалгалт-I, II гэсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна.
    Нэгдсэн шалгалт-I-ийн хүрээнд Тодорхой зорилт онолын суурь концепц Нэгдсэн шалгалт-II-ын хүрээнд эмпирик судалгаа хийж, судалгааны үр дүнгээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичнэ.

  • Англи хэлний шалгалтаар судалгааны өгүүллийг англи хэл дээр бичих үүрэг даалгавар гүйцэтгэнэ.

  • Нэгдсэн шалгалтын дүнд Нэгдсэн шалгалт I, II-ын үнэлгээний хувийн жин 50/50-ын харьцаатай байна.

  • Мэргэжлийн нэгдсэн шалгалт болон гадаад хэлний шалгалтад докторант хангалтгүй (85-аас доош) үнэлгээ авсан тохиолдолд 2 сарын дараа дахин нэг удаа өгөхийг зөвшөөрнө.

 
СЭЗДС-ийн Докторын хөтөлбөр

13381 Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
СЭЗДС-ийн C байр 1108 тоот

Утас: 70008085
И-мэйл: rdp@ufe.edu.mn