СЭЗИС-ИЙН ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ СОНГОХ ШАЛТГААН:

  1. Бизнесийн удирдлагын арга барил, хандлагыг ямагт хөгжүүлэн, боловсронгуй болгох, орчин цагийнхаа нөхцөл байдал, хөгжлийн шаардлагад нийцсэн удирдлагын арга барилын хүрээнд шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судалгаа хийх боломжийг олгодог
  2. Орчин үеийн бизнесийн онол, практикийн асуудлыг шинжлэх ухааны салбаруудын уулзварт холбон авч үзэж, өөрийн дагнасан чиглэлийн зэрэгцээгээр салбар дундын асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьдог
  3. Амжилттай суралцаж буй докторантуудын судалгааны ажлыг сургуулийн төсөлт судалгааны бүтээлийн хүрээнд дэмжин амжилттай хэрэгжүүлдэг
  4. Гадаад орнуудын судалгааны төлбөрт цахим сангаас хүн төрөлхтөний оюуны бүтээлийн охь дээжтэй танилцуулах боломж олгодог
  5. Оройн цагаар суралцах боломжтой
 
СЭЗИС-ийн Докторын хөтөлбөр

13381 Монгол улс,
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-5
СЭЗДС-ийн C байр 801 тоот

Утас: 70008085
И-мэйл: rdp@ife.edu.mn