Logo
UFE
Logo

СЭЗИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн зөвлөл

 1. Эрдмийн зөвлөлийн дарга:
 2. СЭЗИС-ийн ректор Б.Мөнхбаяр

 3. Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга:
 4. Ахисан түвшний сургалт, судалгаа хариуцсан проректор, доктор, профессор Ж.Батхуяг

 5. Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд:

 6. Судалгаа, эрдэм шинжилгээний хороо
  • СЭЗИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга, Глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнгийн ерөнхий захирал P.Амаржаргал
  • ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор Ч.Баасандаш
  • Хамтын ажиллагаа, бизнес хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал доктор, профессор Д.Батжаргал
  • Экономиксийн тэнхимийн профессор, доктор Ц.Батсүх
  • ШУТИС-ийн Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн захирал, доктор, профессор Г.Баттүвшин
  • Салбар дундын тэнхимийн дэд профессор, доктор Г.Батхуяг
  • Санхүү, аж ахуй хариуцсан проректор, доктор С.Бямбахорлоо
  • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн профессор, доктор Д.Гэрэлмаа
  • Глобал эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнгийн хүндэт профессор, Эдийн засгийн шинжлжх ухааны доктор, профессор Ц.Даваадорж
  • АШУҮИС-ийн Эрдмийн сургуулийн захирал, доктор Б.Дамдиндорж
  • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш, доктор Б.Идэрсүрэн
  • ХААИС-ийн дэд профессор, доктор С.Лхагвасүрэн
  • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн профессор, доктор Т.Цэнд-Аюуш

 7. Хөтөлбөрийн агуулга, аргазүйн хороо
  • Олон улсын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн мэргэшсэн сургуулийн дэд профессор, доктор Б.Авирмэд
  • Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны захирал, доктор Ж.Ариунболд
  • Экономиксийн тэнхимийн профессор, доктор П.Гантөмөр
  • Гадаад хэлний институтын ахлах багш, доктор Ё.Доржсумъяа
  • Хэрэглээний математик, статистикийн тэнхимийн профессор, доктор Ч.Наранчимэг
  • Соёл иргэншил, аялал жуулчлалын тэнхимийн эрхлэгч, доктор С.Норжинлхам
  • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн дэд профессор, доктор Т.Оюунгэрэл
  • Санхүү, удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, доктор, профессор З.Оюунцацрал
  • Хамтын ажиллагаа, бизнес хөгжлийн хүрээлэнгийн захирал доктор, профессор Ж.Сүхбаатар
  • Ахисан түвшний сургалтын албаны дарга, доктор,профессор С.Түвшинзаяа
  • Эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш, доктор Л.Хаш
  • Гадаад хэлний институтын эрхлэгч, доктор,профессор Ж.Энхболд
  • Мэдээллийн системийн менежментийн тэнхимийн ахлах багш, доктор Л.Эрдэнэсайхан

 8. СЭЗИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн журам