Оюуны өмчийн эрхээр баталгаажсан тул СЭЗИС-ийн зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.