Logo
UFE
Logo

Тогтвортой хөгжлийн зорилго #7: Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх 

2022-2023 он

  • Жил бүлийн Дэлхийн ёс зүйн өдөр, Усны өдөр, Эрчим хүчний хэмнэлтийн өдөр гэх мэд нөлөөллийн ажил тогтмол зохион байгуулж, эрчим хүчний хэрэглээг хэмнэх зөв дадал хэвшилд сургах аргууд, сайн туршлага хуваалцах үр дүнтэй ажлыг тогмол зохин байгуулдаг. Ингэснээр жилд .....квт эрчим хүч хэмнэдэг.
  • Сургуулийн Хангамж, үйлчилгээний албанаас жил бүр өвлийн бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд эрчим хүчний алдагдал их байгаа газруудыг тодорхойлох шинжилгээ хийдэж, зохих засвар үйлчилгээ тогтмол хийдэг.
  • "Нүүрсхүчлийн хийн ялгаруулалтад нөлөөлөгч эдийн засгийн хүчин зүйлсийн шинжилгээ" судалгааг бакалаврын хөтөлбөрийн төгсөх курсын оюутан гүйцэтгэсэн ба Олон хүчин зүйлийн шинжилгээгээр зөвхөн өндөр хөгжилтэй оронд эрчим хүчний хэрэглээ нүүүрсхүчлийн хийн ялгаруулалтыг бууруулж байна. Мөн буурай хөгжилтэй орнуудад байгалийн баялаг бохирдлыг нэмэгдүүлж, хөгжиж буй орнуудад хотжилт нүүрсхүчлийн хийн ялгаруулалтыг бууруулдаг гэсэн үр дүн гарсан.
  • СЭЗИС нь 2021 – 2031 он хүртэл хэрэгжүүлэх урт хугацааны хөгжлийн бодлогодоо олон улсын жишигт нийцсэн, цахим, энтрепренер их сургууль болох 3 үндсэн тулгуур зорилтыг дэвшүүлсэн. Энтепренер их сургууль болон хөгжих стратегийн тулгуур зорилтын хүрээнд СЭЗИС нь нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх манлайлагчид, инноваци хөгжүүлэгчид, энтрепренер сэтгэгчдийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах талбар байхыг зорьж байна. Үүнтэй холбоотойгоор СЭЗИС эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудын тэргүүлэх чиглэлд байгаль орчин, хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжил, орон нутгийн иргэдэд суурилсан хамгаалалт, төр болон бизнесийн байгууллагын түншлэлийн жишиг загварыг хөгжүүлэх, турших, төлөвшүүлэх чиглэлээр ахисан түвшний сургалт, судалгааны ажлуудыг чиглүүлэн ажиллах болсон. Үүний нотлох баримт болгон дараах судалгааны ажлыг хавсаргав.

2021-2022 он

  • Монгол улс нь байршлийн хувьд эрс тэс уур амьсгалтай бүсэд оршдог. Зуны улиралтдаа хэт халж, өвлийн улиралдаа эрс хүйтэрдэг. Уур амьсгалын эрс тэс нөхцөл байдлаас үүдэн өвлийн улиралд цахилгаан, дулааны хэрэглээ эрс нэмэгддэг. Хүйтний улирал эхлэхтэй холбогдуулан дулааны алдагдлыг бууруулах, эрчим хүч, дулааны хэрэглээг оновчтой зохион байгуулах зорилгын хүрээнд өрөө тасалгааг дулаалах, жийрэг солих арга хэмжээг авдаг.
  • Хүрээлэн буй орчны эдийн засаг магистрын хөтөлбөрт 11 магистрант элсэн суралцаж академик курсээ төгсөн магистрын судалгааны ажлаа Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах боломж, Тэр бум мод санаачлагын уур амьсгалын өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөө, Хөрсний бохирдлыг биоремедацийн аргаар цэвэршүүлэх боломж, Экологийн үйлчилгээний эрхзүйн асуудал тооцох боломж, Авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолбор байгуулах төсөл, Орон сууц худалдан авалтанд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн шинжилгээ, Монгол орны зарим бүс нутгийн усны чанарын судалгаа, Хаягдал газрын тосыг дахин боловсруулах арга, технологи, Ногоон хөгжил болон тогтвортой хот нь иргэдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх боломж, Ногоон тогтвортой санхүүжилт сэдвүүдээр гүйцэтгэж байна.

Сонирхолтой баримт

Ердөө 100 жилийн дараа гэхэд эрчим хүчний үндсэн түүхий эд болох нүүрсний нөөц шавхагдана гэвэл та итгэх үү? Иймд дэлхий даяараа сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй болоод байна.