Logo
UFE
Logo

Тогтвортой хөгжлийн зорилго #9: Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх

Техник технологийн дэвшлүүд хүний ажиллагааг хялбарчлах, ая тухыг хангахаас илүүтэй нийгэмд тулгарч буй асуудлуудыг шийдэх, тогтвортой хөгжлийг дэмжих инновацуудыг бий болгох нь дэлхий нийтэд хамгийн чухал ач холбогдолтой чиг хандлага болж байна.