Logo
UFE
Logo

Тогтвортой хөгжлийн зорилго #11: Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих?‍?

2022-2023 он

 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 1.3 зорилт болох "Оюутны хөгжил", 3.1 зорилт болох "Орчны өөрчлөлттэй зохицож тасралтгүй хөгждөг уян хатан, нээлттэй институт байх" зорилтыг дэмжих бодлогын хүрээнд ART Badge урлагийн боловсрол олгох хөтөлбөр, урлагийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг оюутны сайн дурын клуб, шинэ элсэгч болон төгсөх курсын оюутнуудын "Урлагийн ин наадам", Улаан сарнай цэнгээнт бүжгийн хамтлагаар дамжуулан ардын урлагийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж байна. СЭЗИС нь элсэн орсон оюутнуудад CE Badge хөтөлбөрөөр дамжуулан сургуулийн соёл, ёс зүйн дүрэм, болон бусад дүрэм журмыг танилцуулдаг ба үүний дараах холбоо болсон урлагийн боловсрол олгох ART Badge хөтөлбөр нь бие хүний мэдрэмжийг хөгжүүлэх, өөрийгөө ойлгох, илэрхийлэх, EQ, бүтээлч сэтгэлгээ зэрэг зөөлөн ур чадварыг хөгжүүлэх зорилготой ба блокчейнээр баталгаажсан сертефикаттай гэдгээрээ онцлог юм. ART Badge хөтөлбөрийн хүрээнд уран зураг, рьсан урлаг, үгийн урлаг, бүжиг хөдөлгөөний эрүүл мэнд гэсэн сургалтууд орох ба мэргэжлийн уран бүтээлч багш нар хичээлийг заадаг.
 • СЭЗИС 2012 оноос хойш орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тухайн төслийн хүрээнд орон нутгийн иргэдийн соёлын болон байгаль орчныг хамгаалах олон талт үйл ажиллагааг дэмжиж, малчин иргэдийг аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах нэмэлт орлого олох түүх, соёл, байгаль хамгааллын арга ухаанаа түгээн дэлгэрүүлэх ажилд манлайлан оролцож байна. 2.2022.07.04-ий өдрийн ректорын зөвлөлийн хурлаар ART Badge хөтөлбөрийг танилцуулсан ба 2022.08.25-ы өдөр батлагдсан СЭЗИС-ийн Бакалаврын хөтөлбөрийн оюутны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт “Хувь хүний хөгжлийг дэмжих” үйл ажиллагаанд оруулан баталсан байна. ART Badge хөтөлбөр нь ерөнхий сургалт, монгол урлаг, санал асуулгаар гарах сургалт гэсэн 3 хэсэгтэй ба нэг сургалтын үргэлжлэх хугацаа 1 сар байна.
 • Монгол орны хувьд агаарын бохирдлын хэмжээгээр 2021 оны байдлаар дэлхийн 118 орноос 20-р байранд орж байгаа бөгөөд уг бохирдлын нэлээдгүй хувийг автомашинаас ялгарах утаа бүрдүүлж бйана. Цахилгаан машин ашиглан агаарын бохирдол, түлшний хэрэглээ багасгах зэрэг байгальп ээлтэй байх төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар судалгаа хийсэн. Үүний нэг нь СЭЗИС болон "Оюуны Ундраа Групп" ХХК-тай хамтран Жийли брэндийн цахилгаан автомашины талаарх судалгаа юм. 
 • МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 68-р зүйлд Зайнаас ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээний нөхцлийг тусгаж өгсөн байдаг. Үүнд:
  68.1.Ажил олгогч нь ажилтныг ажил үүргээ зайнаас цахим сүлжээгээр байнга, эсхүл хэсэгчлэн гүйцэтгэхийг зөвшөөрч, түүнтэй зайнаас ажиллуулахаар хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болно.
  68.2.Зайнаас ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээнд энэ хуулийн 49 дүгээр зүйлд (Хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн нөхцөл) заасан нөхцөлөөс гадна ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх байршил, гүйцэтгэсэн ажлаа хүлээлгэн өгөх хугацаа, хэлбэр, өөрийн эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийг ашигласан тохиолдолд ажил олгогчоос олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ зэргийг талууд тусгайлан тохиролцож тусгана.
  68.3.Зайнаас ажиллах ажилтан энэ хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ижил төрлийн ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа бусад ажилтантай адил эрх эдэлж, үүрэг хүлээх бөгөөд хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ түүнд нэгэн адил үйлчилнэ.
 • СЭЗИС-ийн дотуур байранд багш ажилчид, оюутнуудад аль аль нь байрлах боломжтой. Багш ажилчид шаардлагтай тохиолдолд гэр бүлээр байрлах боложтой өрөө, тасалгаа бий. Манай сургууль улсдаа томоохон 2 арилжааны банктай хамтран ажилладаг. Хамтын ажиллагааны хүрээнд багш ажилчиддаа хөнгөлөлттэй нөхцлөөр цалингийн зээл авах, орон сууцны 6 хувийн зээлд зэргээр дэмжин ажиллаж байна.
 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 3.1 зорилт болох "Орчны өөрчлөлттэй зохицож тасралтгүй хөгждөг уян хатан, нээлттэй институт байх" зорилтыг дэмжих бодлогын хүрээнд 4С байрны түрээсээр орон нутаг, төрийн захиргааны байгууллагуудад хямд үнээр түрээсэлдэг, заримдаа үнэгүй ашиглуулдаг.
 • Бид Монол Улсын Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Боловсролын салбарын хөгжлийн дунд хугацааны төлөвлөгөө, СЭЗИС-ийн Стратегий төлөвлөгөө 2021-2031 бодлогын баримт бичгийн 3.1 зорилт болох "Орчны өөрчлөлттэй зохицож тасралтгүй хөгждөг уян хатан, нээлттэй институт байх" зорилтыг дэмжих бодлогын хүрээнд А байрыг барилгын ашиглалтын хугацаа дууссан тул нураасан болно. 2023-2024 оны шинэ хичээлийн жилээс эхлэн шинэ барилга баригдаж эхлэх юм. Энэхүү барилга нь эрчим хүч, ус, гэрэлтүүлгийн хувьд орчин үеийн байгальд ээлтэй технологийн шийдэлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан суралцагч, иргэдэд хүртээмжтэй дэд бүтэцтэй байхаар зураг төсөл нь батлагдсан.

2021-2022 он

 • Сургуулийн оюутнуудын бүтээсэн болон түүхэн дурсгалт зураг, баримал гэх мэт бүтээлүүдийг сургуулийн эргэн тойронд хүн бүр харч болохуйц газруудад байршуулсан байдаг. Эдгээр зүйлсийг үзэж болохоор бас найдвартай хадгалах зорилгоор СЭЗИС музей болон өргөтгөлд шилэн хоргонд байршуулдгаас гадна тусгай өдрүүдэд оюутнуудын бүтээлийг нийтэд зориулан явуулын галерей гаргадаг юм.
 • СЭЗИС нь оюутнуудад урлагийн боловсрол олгох, урлагаар дамжуулан хөгжүүлэх, урлагийн авъяас чадварыг нээн илрүүлэх зорилгоор оюутны урлагийн наадмыг жил бүр зохион байгуулдаг. Мөн соёл урлаг, гэрэл зураг сонирхогч оюутнуудын клуб, монгол ардын болон цэнгээнт бүжгийн "Улаан сарнай " хамтлаг тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг.
 • 1. СЭЗИС 2012 оноос хойш орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд тухайн төслийн хүрээнд орон нутгийн иргэдийн соёлын болон байгаль орчныг хамгаалах олон талт үйл ажиллагааг дэмжиж, малчин иргэдийг аялал жуулчлалын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах нэмэлт орлого олох түүх, соёл, байгаль хамгааллын арга ухаанаа түгээн дэлгэрүүлэх ажилд манлайлан оролцож байна. 2.2022.07.04-ий өдрийн ректорын зөвлөлийн хурлаар ART Badge хөтөлбөрийг танилцуулсан ба 2022.08.25-ы өдөр батлагдсан СЭЗИС-ийн Бакалаврын хөтөлбөрийн оюутны хөгжлийн бодлогын баримт бичигт “Хувь хүний хөгжлийг дэмжих” үйл ажиллагаанд оруулан баталсан байна.
  ART Badge хөтөлбөр нь ерөнхий сургалт, монгол урлаг, санал асуулгаар гарах сургалт гэсэн 3 хэсэгтэй ба нэг сургалтын үргэлжлэх хугацаа 1 сар байна. Ерөнхий сургалтад (Уран зураг - С.Зэсээ8, Жүжиг, театрын урлаг - Б.Батбаатар, Бүжиг - Б.Номингэрэл, Монгол урлагийн сургалтад дараах сургалтуудыг санал болгохоор бэлдэж байна. Үүнд: Монгол арьсан урлал - М.Ганзул, Монгол уран бичлэг - Г.Даваажаргал, Монгол бүжиг - Б.Номингэрэл, Монгол уран зохиолын туурвил зүй - Ц.Буянзаяа. 
 • “Эрүүл амьдралын төлөө нэг алхам” төслийг 2021 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 16-ны хооронд нийт 5,828,600₮-ийн санхүүжилттэйгээр амжилттай хэрэгжүүлэв. Уг төслөөр СЭЗИС-ийн багш, ажилтан болон оюутан залууст эрүүл амьдралын үндэс болох идэвхтэй хөдөлгөөнийг сэдэлжүүлэх, хэвшил болгох, өдөрт хангалттай ус ууж байх дадлыг бий болгох үүднээс дараах 3-н багц ажлийг хийж гүйцэтгэв.
  1. СЭЗИС-ийн С байрны баруун талын 1-ээс 14 давхар хүртэлх шатны гишгүүрийн нүүрэн хэсэгт шатаар өгсөх үед хүний биеийн шатаадаг ккал-ын хэмжээ, таны амьдралд нэмж буй насны тоог секундээр үзүүлсэн, сургамжит үгс болон сонирхолтой мэдээллүүдийг байршуулав
  2. С байрны 3, 8, 9, 12, 13, 14 давхрууд болон Б байрны 2 давхрын өргөтгөлийн ус цэвэршүүлэгч төхөөрөмжийн арын хананд ус уухын ач холбогдлыг харуулсан постер байрлуулав
  3. Ospring Mongolia компаний ус цэвэршүүлэгч төхөөрөмжийг Б байрны 2 давхарын өргөтгөлд байршуулав.
 • Танай их сургууль бодлого, стандарт практикийн хувьд ажилчдыг зайн болон зайнаас ажиллуулахыг дэмждэг, эсвэл ажилчдынхаа ажил руу шилжих хөдөлгөөнийг багасгах зорилгоор ажлын долоо хоногийг товчилдог уу?
  МУ-ын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 68-р зүйлд Зайнаас ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээний нөхцлийг тусгаж өгсөн байдаг. Үүнд:
  68.1.Ажил олгогч нь ажилтныг ажил үүргээ зайнаас цахим сүлжээгээр байнга, эсхүл хэсэгчлэн гүйцэтгэхийг зөвшөөрч, түүнтэй зайнаас ажиллуулахаар хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж болно.
  68.2.Зайнаас ажиллах ажилтны хөдөлмөрийн гэрээнд энэ хуулийн 49 дүгээр зүйлд (Хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн нөхцөл) заасан нөхцөлөөс гадна ажилтан ажил үүргээ гүйцэтгэх байршил, гүйцэтгэсэн ажлаа хүлээлгэн өгөх хугацаа, хэлбэр, өөрийн эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийг ашигласан тохиолдолд ажил олгогчоос олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ зэргийг талууд тусгайлан тохиролцож тусгана.
  68.3.Зайнаас ажиллах ажилтан энэ хуульд тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд ижил төрлийн ажил үүрэг гүйцэтгэж байгаа бусад ажилтантай адил эрх эдэлж, үүрэг хүлээх бөгөөд хөдөлмөрийн хууль тогтоомж, хамтын гэрээ, хамтын хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээ түүнд нэгэн адил үйлчилнэ.

Сонирхолтой баримт

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн дэлхийн дундаж түвшин 44 хувьтай байна.