Logo
UFE
Logo

Тогтвортой хөгжлийн зорилго #12: Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

2022-2023 он

 • Монгол улс импортоор БНХАУ-с 2.490.567 ам долларын мөнгөн дүнгээр 2.236.079.541 тоо ширхэгтэй бараа бүтээгдэхүүн орж ирсэн байдаг. Үүний 0.28%-ийг хий хадгалах төмөр буюу ган сав эзэлж байна. Үүнийг Монголдоо эрүүл аргаар, байгальд ээлтэйгээр үйлдвэрлэх төсөл хэрэгжүүлэх боломжийг судалсан байна. Мөн дахин боловсруулах хог хаягдлын төвлөрсөн мэдээлэл бүхий гар утасны аппликейшныг зах зээлд нэвтрүүлэх төслийн ажлыг бичсэн. Ингэснээр Улаанбаатар хотын нийт хог хаягдлын 80 гаруй хувь нь булшлагдах, шатаах горимд очдог байсан бол хамаагүй буурч дахин боловсруулж ашиглах боломж үүсэх юм.
 • 1.Багш, ажилтны CE Badge хөтөлбөр хэрэгжүүлж, сургуулийн орчинд хаягдал ангилан ялгах чиглүүлэг өгч, хаягдал ангиллыг үр дүнтэй болгох замаар бууруулах эхлэлийг тавилаа.
  ART Badge хөтөлбөрт хаягдлаар бүтээл хийх бүтээлч сургалтыг төлөвлөж байна. Үүнд:
  Re-designing (хаягдал, хэрэгцээгүй болсон зүйлийг дахин загварчлах, бүтээл урлах) - С.Зэсээ
  2.Хуванцар хог хаядлын хэмжээ болон нэг удаагийн хоолны хэрэгсэлийг бууруулах зорилгоор сургуулийн лого бүхий хоолны модон хэрэгсэл, хоолны савыг хэрэглэх уриалга болох төслийг СЭЗИС-ийн Энтрепренер хөтөлбөрийн 1р курсын оюутнууд санаачлан амжилттай хэрэгжүүлж байна.
 • Манай улс нь нэг хүнд ноогдох хуванцрын хог хаягдлаар дэлхийд эхний 10-т ордог ба хуванцар хог хаягдлын ердөө 5%-ийг боловсруулдаг. Хуванцар хог хаягдлын асуудал нь манай улсын хүрээлэн буй орчны шийдэх хэрэгтэй маш том асуудлуудын нэг юм. Тиймээс энэхүү судалгааны ажил нь цаашид хийгдэх ижил төрлийн ажлуудад үр дүнтэй стратегийн суурь болно. Хурал цуглааны үеэрх нэг удаагийн хуванцар савтай усны хэрэглээг бууруулах "Хуванцаргүй Хуралдъя" нийгмийн кампанит ажлын үр дүнг хэмжихэд чиглэсэн юм. Үр дүнг хэмжихдээ зорилтод бүлгийн дунд байгаль орчинд ээлтэй хэрэглээг бий болгоход гарч буй мэдлэг, хандлага, зан төлөвийн өөрчлөлтийг хэмжих байдлаар судалгааны ажлыг хийсэн
 • СЭЗИС нь 2021 – 2031 он хүртэл хэрэгжүүлэх урт хугацааны хөгжлийн бодлогодоо олон улсын жишигт нийцсэн, цахим, энтрепренер их сургууль болох 3 үндсэн тулгуур зорилтыг дэвшүүлсэн. Энтепренер их сургууль болон хөгжих стратегийн тулгуур зорилтын хүрээнд СЭЗИС нь нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх манлайлагчид, инноваци хөгжүүлэгчид, энтрепренер сэтгэгчдийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах талбар байхыг зорьж байна. Үүнтэй холбоотойгоор СЭЗИС эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудын тэргүүлэх чиглэлд байгаль орчин, хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжил, орон нутгийн иргэдэд суурилсан хамгаалалт, төр болон бизнесийн байгууллагын түншлэлийн жишиг загварыг хөгжүүлэх, турших, төлөвшүүлэх чиглэлээр ахисан түвшний сургалт, судалгааны ажлуудыг чиглүүлэн ажиллах болсон. Үүний нотлох баримт болгон дараах судалгааны ажлыг хавсаргав.
 • Бид хог хаягдлыг зөв ангилж чадвал баялаг болгохоос гадна хаягдал ангилал нь дэлхий ертөнцөө хамгаалах хамгийн энгийн, үр ашигтай арга юм. Тиймээс бид сургуулийн хэмжээнд үүсгэсэн хог хаягдал, мөн дахин боловсруулсан хог хаягдлын хэмжээнд тогтмол дүн шинжилгээ хийж байдаг.

2021-2022 он

 • Бид Хог хаягдал, тэр дундаа хортой хог хаягдлыг устгах батлагдсан бодлого, журам, тогтсон үйл ажиллагааг сайжруулах олон талт ажил хийж байна. Үүнд, гарч буй хог хаягдлыг ангилах, хадгалах, аюцлгүй тээвэрлэх, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажилүүд хийгдэж эхэлсэн. Жишээ нь зөвхөн батарей цуглуулж, батарей хүлээн авдаг газруудад хүргэж байна. Цаашид принтер, хувилагчийн хор цуглуулж, хүлээн авдаг газруудад өгөхөөр судалж байна. Одоогоор тоон мэдээлэл үгүй. Хуванцар хог хаядлын хэмжээ болон нэг удаагийн хоолны хэрэгсэлийг бууруулах зорилгоор сургуулийн лого бүхий хоолны модон хэрэгсэл, хоолны савыг хэрэглэх уриалга болох төслийг СЭЗИС-ийн Энтрепренер хөтөлбөрийн 1р курсын оюутнууд санаачлан амжилттай хэрэгжүүлж байна.
 • 1.СЭЗИС-д элссэн 1р курсын оюутнуудад сургуулийн соёл, ёс зүйн дүрмийг танилцуулах зорилго бүхий CE Badge хөтөлбөрийг жил бүр хэрэгжүүлдэг. Тус хөтөлбөр нь 6 хэсгээс бүрдэх бөгөөд үүний нэг хэсэг болох "ЭКО СЭЗИС" хэсэгт хамрагдсанаар оюутнууд хог хаягдлыг дахин боловсруулах талын мэдлэг олж авдаг. 2. 2022-2023 оны хичээлийн жил бүх оролцогч талын оролцоог хангах бодлоготой болохоор үйл ажиллагааг эхлүүлсэн ба дараах ажлуудыг гүйцэтгэлээ. Үүнд: ECO UFE оюутны клуб байгуулав. Zero waste нийгэмлэгийн тэргүүнтэй Ууганзаяатай уулзав. Хүнсний хаягдлыг бордоошуулах үйл ажиллагааг эхлээд оюутны дотуур байранд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөх шатандаа явж байна. Хаягдлын нэгдсэн удирдлага бий болгох зорилгоор оролцогч талуудтай үе шаттай уулзаж, баримт бичгийг боловсруулах ажлыг 2022-2022 оны хичээлийн жилийн турш хийж төлөвлөгөөг гаргаж байна.
 • 1.Багш, ажилтны CE Badge хөтөлбөр хэрэгжүүлж, сургуулийн орчинд хаягдал ангилан ялгах чиглүүлэг өгч, хаягдал ангиллыг үр дүнтэй болгох замаар бууруулах эхлэлийг тавилаа.
  ART Badge хөтөлбөрт хаягдлаар бүтээл хийх бүтээлч сургалтыг төлөвлөж байна. Үүнд:
  Re-designing (хаягдал, хэрэгцээгүй болсон зүйлийг дахин загварчлах, бүтээл урлах) - С.Зэсээ
  2.Хуванцар хог хаядлын хэмжээ болон нэг удаагийн хоолны хэрэгсэлийг бууруулах зорилгоор сургуулийн лого бүхий хоолны модон хэрэгсэл, хоолны савыг хэрэглэх уриалга болох төслийг СЭЗИС-ийн Энтрепренер хөтөлбөрийн 1р курсын оюутнууд санаачлан амжилттай хэрэгжүүлж байна.
 • Манай сургууль ТХЗ-12 зорилтын хүрээнд олон нийтэд зориулсан тогтмол эрхлэн гаргадаг тайлан байхгүй. 2022 оноос эхлэн бид ТХЗ бүрээр тогтмол тайлан мэдээлэл боловсруулан гаргах зорилго тавьж ажиллаж байна.

Сонирхолтой баримт

Та үүнийг мэдэх үү?

2050 он гэхэд дэлхийн хүн ам 9.6 тэрбумд хүрэхэд тэднийг одоогийн амьдралын хэв маягийг нь хадгалсан байгалийн нөөц баялгаар хангахын тулд дэлхийтэй адил гурван гараг шаадлагатай болно.

Хэрхэн шийдэх вэ?

Байгаль болон хүнд ээлтэй бараа бүтээгдэхүүнийг сонгон хэрэглэх. Ногоон бизнес, ногоон хэрэглээг дэмжих