UFE
Зураг

Блокчэйнээр диплом шалгах

Хэрвээ та СЭЗИС-ын блокчэйнээр баталгаажсан диплом, үнэмлэхтэй бол доорх талбарт баталгаажсан дипломыг оруулж шалгана уу. Танд тусламж хэрэгтэй байгаа бол доороос дэлгэрэнгүй заавартай танилцана уу


  • Баталгаажуулахын тулд та дипломыг дээрх талбарт чирж оруулж эсвэл дээрх талбар дээр дараад дипломын байгаа байрлалыг сонгох хэрэгтэй.
  • Дипломыг системрүү оруулсаны дараа Veriry гэсэн товч харагдах ба үүнийг дарж шалгалтын ажиллагааг эхлүүлнэ.

Хэрвээ диплом албан ёсных бол систем доорх байдлаар төгсөгчтэй холбоотой мэдээллийг харуулна.

Хэрвээ диплом баталгаажилтын хариу амжилгүй бол доорх байдлаар үр дүнг харуулна. Системд зөвхөн СЭЗИС-аас өгсөн файлыг оруулж шалгана. Эсрэг тохиолдолд систем танихгүй учир үр дүн амжилтгүй гарна. Жишээ нь: хэрвээ дипломыг сканердаж эсвэл эх файлд өөрчлөлт оруулсан үед баталгаажсан файлын нууцлалын мэдээлэл алдагдана.

Сургуулийн тодорхойлолт шалгах


Жишээ: 202012345

Шалгах кодоо зөв оруулна уу!

Төгссөн тодорхойлолт авах хүсэлт илгээх

Санамж: Хувийн мэдээллээ үнэн зөв, гүйцэт бөглөнө үү. Хүсэлт хүлээн авснаас хойш ажлын 2 хоногийн дотор хариу мэдэгдэнэ.


Үрэгдүүлсэн диплом, хавсралтыг дахин авах

Та дараах маягтыг татан авч бөглөөд авч ирнэ үү.

Өргөдөл татаж авах

Холбоо барих хаяг:

СЭЗИС, А байр 201 тоот, Бүртгэл мэдээллийн төв

Утас: 70008085