UFE

Блокчэйнээр диплом шалгах

Хэрвээ та СЭЗИС-ын блокчэйнээр баталгаажсан диплом, үнэмлэхтэй бол доорх талбарт баталгаажсан дипломыг оруулж шалгана уу. Танд тусламж хэрэгтэй байгаа бол доороос дэлгэрэнгүй заавартай танилцана уу


  • Баталгаажуулахын тулд та дипломыг дээрх талбарт чирж оруулж эсвэл дээрх талбар дээр дараад дипломын байгаа байрлалыг сонгох хэрэгтэй. /To verify the authenticity of a certificate you can use the validation tool above to upload that PDF by drag and dropping certificate PDF on above area or clicking the "Drag 'n' drop the PDF ..." and then selecting the certificate PDF on your computer/
  • Дипломыг системрүү оруулсаны дараа Veriry гэсэн товч харагдах ба үүнийг дарж шалгалтын ажиллагааг эхлүүлнэ./Once the PDF file is selected then the “Verify” button will appear and clicking it will attempt to verify the certificate./

Хэрвээ диплом албан ёсных бол систем доорх байдлаар төгсөгчтэй холбоотой мэдээллийг харуулна./If the certificate verification is successful, the tool will display information regarding the graduate, the course and the issuer.

Хэрвээ диплом баталгаажилтын хариу амжилгүй бол доорх байдлаар үр дүнг харуулна. Системд зөвхөн СЭЗИС-аас өгсөн файлыг оруулж шалгана. Эсрэг тохиолдолд систем танихгүй учир үр дүн амжилтгүй гарна. Жишээ нь: хэрвээ дипломыг сканердаж эсвэл эх файлд өөрчлөлт оруулсан үед баталгаажсан файлын нууцлалын мэдээлэл алдагдана./If the PDF file does not successfully validate then a warning message will appear. A certificate will successfully validate only if it has the appropriate metadata that anchor it on the blockchain. If not, for example, if the physical copy was scanned and provided to the validator, it will fail to validate since it will be missing the necessary metadata to match it to the blockchain entry. Дипломын асуудлаар сургуультай холбогдох хэрэгцээ гарвал бүртгэлийн алба (registrary@ufe.edu.mn)-руу холбогдоно уу. /In case of any support, we suggest contacting registration office (registrary@ufe.edu.mn) for further information regarding that certificate.

Сургуулийн тодорхойлолт шалгахЖишээ: 202012345

Шалгах кодоо зөв оруулна уу!

Төгссөн тодорхойлолт авах хүсэлт илгээх

Санамж: Хувийн мэдээллээ үнэн зөв, гүйцэт бөглөнө үү. Хүсэлт хүлээн авснаас хойш ажлын 2 хоногийн дотор хариу мэдэгдэнэ.


Үрэгдүүлсэн диплом, хавсралтыг дахин авах

Та дараах маягтыг татан авч бөглөөд авч ирнэ үү.

Өргөдөл татаж авах

Холбоо барих хаяг:

СЭЗИС, А байр 201 тоот, Бүртгэл мэдээллийн төв

Утас: 70008085