Logo
UFE
2024-02-15

Ernst&Young Mongolia СЭЗИС-ийн оюутнуудын суралцах таатай орчныг бүрдүүлж , анги танхимыг бүрэн тохижууллаа

Ernst&Young Mongolia СЭЗИС-ийн оюутнуудын суралцах таатай орчныг бүрдүүлж , анги танхимыг бүрэн тохижууллаа

Дэлхийн шилдэг 4 аудитын байгууллагын нэг болох Ernst&Young Mongolia-н санаачилгаар СЭЗИС-ийн Олон Улсын хөтөлбөрийн оюутнуудын суралцах таатай орчныг бүрдүүлж , анги танхимыг бүрэн тохижуулан 2024 оны 1 сарын 31-нд хөтөлбөрийн эрхлэгч Б.Даваажаргалд түлхүүрийг гардуулан өглөө.

Монголын ирээдүйг дэмжсэн уг гэгээн үйлсэд СЭЗИС-ийн удирдлага, олон улсын хөтөлбөрийн нийт хамт олны зүгээс талархаж байгаагаа илэрхийлье.